CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEBSITE CỦA CÔNG TY INOX CHÂU PHÁT.

Công ty Inox Châu Phát cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ quy định về bảo mật thông tin. Chính sách bảo mật của chúng tôi được áp dụng khi khách hàng truy cập vào trang web quaybarphacheinox.com. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý về chính sách bảo mật của chúng tôi:

  1. Thu thập thông tin: Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi họ tự nguyện cung cấp thông tin đó qua các mẫu đăng ký, biểu mẫu liên hệ hoặc các phương thức tương tự khác. Thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin khác liên quan.

  2. Mục đích sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên hệ và cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý đơn hàng của khách hàng. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

  3. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin với bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp có yêu cầu pháp lý hoặc khi khách hàng đồng ý cho phép.

  4. Bảo vệ dữ liệu: Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và các biện pháp bảo vệ mạng để ngăn chặn truy cập trái phép và việc sử dụng sai mục đích thông tin cá nhân.

  5. Quyền riêng tư của khách hàng: Khách hàng có quyền yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu khách hàng muốn huỷ bỏ việc nhận thông tin từ chúng tôi, họ có thể thông báo cho chúng tôi qua email hoặc điện thoại.

Chúng tôi cam kết duy trì và nâng cao chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật thường xuyên để phù hợp với các quy định pháp luật và xu hướng công nghệ mới nhất.